Súkromné gymnázium Cogitatio, Batkova 2, 841 01 Bratislava

Súkromné gymnázium Cogitatio, Batkova 2, 841 01 Bratislava

Batkova 2
84101 Bratislava
IČO: 30792428

Informácie o inštitúcii Súkromné gymnázium Cogitatio, Batkova 2, 841 01 Bratislava

 

Diaľkové štúdium

 

V dennej forme štúdia v školskom roku 2011/2012 prebieha štúdium aj podľa individuálnych študijných programov.

Konzultačná výučba v diaľkovej forme štúdia v školskom roku 2011/2012  prebieha vždy v utorok, v stredu a vo štvrtok v priestoroch Súkromného gymnázia Cogitatio, Batkova 2,  Bratislava - Dúbravka, v čase od 14.50 - 20.30 hodiny.

Konzultačná výučba vo večernej forme štúdia - dvakrát v týždni: v stredu a vo štvrtok, v čase od 13.50 do 20.30 hodiny.

Pre štúdium jednotlivých predmetov poskytujeme konzultácie každú stredu  od 14.00 do 20.30 hodiny, podľa vopred písomne prihlásených študentov na konzultáciu k zvolenému predmetu a vyučujúcemu:

V dištančnej forme štúdia pre študujúcich z územia celého Slovenska poskytujeme konzultácie prostredníctvom internetu. Písomné a ústne skúšanie prebieha v dohodnutých termínoch na pôde školy.

Ďalšie konzultačné hodiny pre študentov v štúdiu jednotlivých predmetov:

Anglický a nemecký jazyk: PhDr. Alexandra Mandáková, PhD.,  Mgr. Marika Liptáková,

Ruský jazyk: PhDr. Mária Šubová,

Francúzsky jazyk:  Mgr. Monika Šimková,

Biológia, chémia, RNDr. Katarína Dodoková,

Dejepis: PhDr. Alexandra Mandáková, PhD.,

Náuka o spoločnosti: PhDr. Mária Liptáková, PhD., Mgr. Zlata Halahijová,

Fyzika, geografia, informatika, Mgr. Ľuboš Cigánik,

Matematika: Mgr. Darina Šestáková,

Slovenský jazyk a literatúra, Mgr. Jana Róžová.

 

Obchodná akadémia

 

Batkova 2
841 01  Bratislava

Súkromná obchodná akadémia Cogitatio je zaradená do siete stredných škôl Ministerstva školstva Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. septembra 2006. Zriaďovateľom je Cogitatio-M, s. r. o. (z lat. myslenie), štatutárnym orgánom spoločnosti je PhDr. Mária Liptáková, PhD.

ZAPISUJEME  už na DENNÚ, DIAĽKOVÚ a VEČERNÚ  formu štúdia  v študijných odboroch:

6341 6 škola podnikania,

6317 6 obchodná akadémia

na školský rok 2011/2012.

Škola poskytuje dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijných odboroch:

6292 6 00 hospodárska informatika,

6851 7 00 sociálno-právna činnosť,

6314 7 00 cestovný ruch.

Konzultačná výučba prebieha jeden deň v týždni, a to v popoludňajších a večerných hodinách.

 

Jazyková škola


Batkova 2
841 01  Bratislava

Súkromná jazyková škola Cogitatio je zaradená do siete stredných škôl Ministerstva školstva Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. septembra 2006. Zriaďovateľom je Cogitatio-M, s. r. o. (z lat. myslenie), štatutárnym orgánom spoločnosti je PhDr. Mária Liptáková, PhD.

Škola poriada intenzívne a polointenzívne kurzy cudzích jazykov. Frekventanti kurzov si môžu vybrať jazyk: anglický, arabský, francúzsky, latinský, nemecký, ruský, španielsky, taliansky a iné. Vyučujú kvalifikovaní učitelia a zahraniční lektori.

Zapisujeme do kurzov BUSINESS ENGLISH - 1) elementary (pre začiatočníkov),

2) pre intermediate (pre mierne pokročilých).

Výučba bude prebiehať v malých skupinách od 10. januára 2012 dva dni v týždni

(v rozsahu 2+3 vyučovacích hodín), v čase 18.00-20.30.

V trimestroch (január-marec, apríl-jún) bude výučba v rozsahu po 50 hodín,

poplatok za vyučovaciu  hodinu sú 3 eurá.

Platba za trimester v sume 150 eur je splatná pri zápise. Kontakt: 0904971857. Tešíme sa na každého nového študenta. Pre veľký záujem odporúčame prihlásiť sa už včera --)))

Kurzy môžeme zabezpečiť aj v rôznych inštitúciách a obchodných spoločnostiach pri minimálnom počte 10 prihlásených účastníkov.

 


S kým môžete prísť do kontaktu?

 

štatutár: PhDr. Mária Liptáková, PhD

Kde nás nájdete?

Zobrazit